ระบบ VRF

Side Flow VRF Set Free Mini

ขนาดของคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นที่กะทัดรัดเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่พักอาศัยขนาดเล็ก

ขนาดของคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นที่กะทัดรัดเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่พักอาศัยขนาดเล็ก

Piping Flexibility

Comes with generous piping allowances across different models for ease of installation: a maximum of 180 metres in pipe length and 50 metre allowance between outdoor and indoor units with the highest-performing solution.

High ESP

Outdoor units operate at high External Static Pressures (ESP) of up to 30Pa, which ensures healthy indoor ventilation, regardless of outdoor conditions.

Large Cooling Capacity

Get the most performance for your investment. A single outdoor unit serves up to 10-18 indoor units, giving you the greatest coverage and range money can buy – all with minimal space and piping infrastructure.

Energy Savings

At only 5 Watts, outdoor units consume 25% less energy compared to previous generations, saving both your money and the environment.

Stable Operations

Redesigned intakes and cooling systems ensure outdoor units remain dependable even at an ambient temperature of 52 Celsius – preserving the long-term lifetime and efficiency of your indoor cooling ecosystem.

Easy Installation and Maintainence

The slim and lightweight design of outdoor units, coupled with strategically placed piping intakes simplifies installation. Cleverly integrated internal systems provide quieter operations and ensures better monitoring and maintenance.

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

สถานที่ซื้อ

ค้นหาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งของ Hitachi