แฟนคอยล์สำหรับระบบ VRF

แฟนคอยล์เปลือยแบบตั้ง

FCU แบบ Floor Concealed Type เป็น FCU ตั้งแขวนที่ซ่อนในฝ้าออกแบบมาดูดีและดีไซน์ทันสมัยกลมกลืนกับทุกพื้นที่เพื่อให้พื้นที่การใช้งานดูสวยงาม

FCU แบบ Floor Concealed Type เป็น FCU ตั้งแขวนที่ซ่อนในฝ้าออกแบบมาดูดีและดีไซน์ทันสมัยกลมกลืนกับทุกพื้นที่เพื่อให้พื้นที่การใช้งานดูสวยงาม

Subtle Design

With the intake and outtake grilles requiring minimal clearance, this unit can be covered over or blended into any interior décor or layout.

Low Height

A height of only 620mm (barely waist-length) allows painless installation below windows or payment counters.

Slim Depth

A depth of 202mm gives the unit a slim profile, allowing it fit into the narrowest crooks or corners and deliver cooling performance, without getting in the way.

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

สถานที่ซื้อ

ค้นหาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งของ Hitachi