แฟนคอยล์สำหรับระบบ VRF

แฟนคอยล์แบบตั้งแขวน

FCU แบบ Floor Ceiling Convertible Type เป็น FCU แบบตั้งได้แขวนได้ สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงสุด

FCU แบบ Floor Ceiling Convertible Type เป็น FCU แบบตั้งได้แขวนได้ สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงสุด

Ceiling Mount

Mounting the unit in the ‘ceiling type’ configuration delivers cool air over a wide area. Can be mounted both on low and high ceilings.

Floor Mount

The unit’s compact footprint allows it’s ‘floor type’ configuration to fit into tight spaces, such as underneath windows.

Quality Ventilation

A comprehensive internal air-intake system connects seamlessly with outer ventilation ducts, delivering quality fresh air indoors.

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

สถานที่ซื้อ

ค้นหาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งของ Hitachi