แฟนคอยล์สำหรับระบบ VRF

แฟนคอยล์แบบต่อท่อลม

ติดตั้งง่าย รองรับทั้ง Duct ที่มีค่ากำลังสูงๆรองรับค่า static ทั้ง สูง-กลาง-ต่ำ

ติดตั้งง่าย รองรับทั้ง Duct ที่มีค่ากำลังสูงๆรองรับค่า static ทั้ง สูง-กลาง-ต่ำ

Multiple Air Inlets

Inlets placed at the rear and bottom of the unit ensures uninterrupted airflow that leads to consistent cooling.

External Static Pressure

Get the right ESP model to meet your site’s requirements. • High ESP – features 90/120Pa for 3.0-6.0 models, 180Pa for 8.0-10.0 models. The right level of performance for sprawling cooling systems. • 2 steps of medium ESP – features 50/80Pa for 0.8-2.5 models, 100Pa for 8.0-10.0 models. Suitable for mass levels of cooling.

Adjustable Fan Speeds

Fan motors come pre-built with three speeds, allowing painless adjustment of air pressure for continued performance.

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

สถานที่ซื้อ

ค้นหาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งของ Hitachi