แฟนคอยล์สำหรับระบบ VRF

แฟนคอยล์แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

ใช้ได้กับพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถควบคุมพลังงานได้อย่ามีประสิทธิภาพ

ใช้ได้กับพื้นที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถควบคุมพลังงานได้อย่ามีประสิทธิภาพ

Energy Efficient

Optional motion sensors track movement across a maximum of 8 metres, automatically adjusting performance as required.

Individual 4-Way Louvers

Internal louver mechanism enables airflow to be channelled downward or horizontally in four separate directions. Place in a central location for wide coverage.

High Ceiling Space

Capable of being mounted at a maximum ceiling height of 5.5 metres, delivering optimum cooling even in large spaces like showrooms.

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

สถานที่ซื้อ

ค้นหาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งของ Hitachi