แฟนคอยล์สำหรับระบบ VRF

แฟนคอยล์แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

กะทัดรัดและเงียบ, ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าสำหรับพื้นที่ที่มีจำกัด

กะทัดรัดและเงียบ, ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าสำหรับพื้นที่ที่มีจำกัด

Silent Operation

Runs silently at 24.5 db(A), allowing you to focus without distractions.

Compact Design

With a 600mm by 600mm profile, the unit can comfortably fit in most modern ceiling configurations.

High Ceiling Space

With a drainpipe measuring 850mm and a downwards cooling range of 4.6m, businesses have high flexibility of installation, no matter their ceiling height.

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

สถานที่ซื้อ

ค้นหาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งของ Hitachi