เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง inverter

ด้วยประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Long Lasting

Hydrophilic Aluminium Fins ensures proper flow of condensed water, protecting the unit from corrosion or environmental degradation, which leads to longer-lasting operation.

Energy Efficient

Incorporated with the latest inverter technology, user is able to enjoy the cooling comfort without the need to fork out huge amount of money for the electricity bills.

Wide Temperature Range

Whether it’s a heat wave or chilly thunderstorm outside, our wide ambient temperature range provides unparalleled control over indoor temperature – from -15°C to 48°C.

4-Way Airflow

Remotely adjustable airflow in all four directions. Distribute cool air throughout the room, or to a specific point, with flexible, remotely controlled louvres.

Operational Efficiency

Built-in Low Refrigerant Detection systems warn you when refrigerant levels are lower than 30%, preventing compressor damage and ensuring comfort is uninterrupted.

Flexible Installation

An allowance of 50m for piping and 30m for height installations gives most businesses immense flexibility for installations. Note: Kindly refer to the catalogue for the allowable piping length for each model.

Low Noise

Each unit is equipped with streamlined Low Noise Vortex Fans, ensuring equal distribution of cooling air, without you even noticing it.

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

สถานที่ซื้อ

ค้นหาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งของ Hitachi