ชุดควบคุม

CENTRALIZED ON/OFF CONTROLLER

ใช้งานควบคู่กับ centralised controllers เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

ใช้งานควบคู่กับ centralised controllers เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

Total Control

Toggle ON/OFF operation for up to 16 controller groups or 160 indoor units at the press of a button. Allows system-wide start or stop at a button press as well.

High Scalability

Connect and control the operation of up to 16 controller groups, 160 units and 8 controllers.

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

สถานที่ซื้อ

ค้นหาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งของ Hitachi