ระบบ Airside

FAN COIL UNIT

ROBUST LINEUP

A WIDE OFFERING

• ESP of 12 Pa, 30 Pa, 50 Pa and 120 Pa
• Cooling coil row: 2-row and 3-row
• 4 pipes : 2-row cooling and 1 row heating, 3-row cooling and 1-row heating
• AC motor as standard, BLDC motor as option for 30% energy saving

Pan Design

Guided drain pan design

Hydrophilic Fin

Hydrophilic fin for cooling coil for better efficiency and anti corrosion

Drain Pan Installation

Drain pan installed with certain slanting angle for quick drainage and further reduce the possibility of mold growth

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด

คู่มือโบรชัวร์และเอกสารผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

สถานที่ซื้อ

ค้นหาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและผู้ติดตั้งของ Hitachi