Living Harmony

เรามอบให้มากกว่าความสบาย เรามุ่งเน้นที่ความเป็นอยู่และความสบายใจ เชื่อมโยงผู้คน เทคโนโลยี และที่อยู่อาศัย: ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ความเป็นส่วนตัวหากแต่ยังรับผิดชอบต่อส่วนรวม; สร้างสมดุลในประสบการณ์ชีวิตและความคิดเชิงบวกที่เน้นคุณค่าในผู้คนเป็นหลัก โดยสัมผัสที่ให้ความรู้สึกที่พิเศษ

เป้าหมายของเรา

เราคือแบรนด์พรีเมียมระดับโลก ผู้นำในการสร้างที่อยู่อาศัย 


เราต้องการสร้างโลกที่ทุกคนอาศัยร่วมกันอย่างกลมกลืนกับครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรามุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญเพื่อเร่งให้เกิดความกลมกลืนนั้น 


มรดกทางวัฒนธรรมจากชาวญี่ปุ่นของเรา และประสบการณ์อันยาวนานสอนให้เรารู้ว่าที่อยู่อาศัยที่สอดประสานกลมกลืนนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต บรรยากาศที่ใช่นับเป็นกุญแจสำคัญ และเราไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสานความกลมกลืนภายในที่อยู่อาศัย 

ทำไมต้องฮิตาชิ

เราหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่น หากแต่ปรับเปลี่ยนให้ทันตามกระแสนวัตกรรม และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยเพื่อส่งต่อคุณค่าที่ตอบรับความสบาย ประสิทธิภาพ และความเชื่อมั่นในทุกโครงการ 


ผู้คนใช้เวลามากกว่า 90% ทุกวันภายในบ้านหรืออาคาร และสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ควรเป็นสิ่งแวดล้อมที่กลมกลืนและอยู่สบาย และเราต้องการให้ลูกค้าได้สัมผัสสิ่งนี้ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใด  


ด้วยเหตุผลนี้ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์พรีเมียมล้ำสมัยที่มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และเรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก และนี่คือคำมั่นสัญญาที่เราได้ประกาศไว้ตั้งแต่ยุค 2470  

หัวใจของเรา

หัวใจของเราเปรียบเหมือนสีขาวและดำที่แตกต่างกัน:

หัวใจของเราเปรียบเหมือนสีขาวและดำที่แตกต่างกัน: